Hem


Tillsammans är vi starkare!

Vi tar hjälp av varandra


Sjuhäradsmusketörerna är en ekonomisk förening med säte i Borås som fungerar som en länk mellan de arbetsintegrerande sociala företagen i Sjuhärad.


Idag samarbetar man om kompetensutveckling och stöd erbjuds vad gäller coachande administration samt ledarskap.


Målsättningen är att upprätta och utveckla arbetstillfällen för de som idag står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Telefon+46 123 456 78 90


© Copyright. All Rights Reserved.

Vi är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar vilka deltar i verksamheten.


Företaget är demokratiskt. En medlem en röst!

Vi har mer än vinsten som intresse då vi också vill ha annan medlemsnytta!