Sjuhärads Samordningsförbund


Sjuhärads samordningsförbund

Effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering


För att tillsammans nå en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionens hälso- och sjukvård samt Sjuhärads åtta kommuner bildat ett förbund.


Sociala företag är en av de insatser som kan komplettera myndigheternas egna uppdrag. De erbjuder aktivt deltagande och arbete som skapar en meningsfull vardag för personer som kanske annars hamnat utanför arbetslivet.


Genom att anlita ett Socialt företag är avsikten både att få den efterfrågade varan eller tjänsten och samtidigt att medverka till rehabilitering och arbetsintegrering.


Vägen till en anställning i ett socialt företag ser olika ut för olika personer. Som medlem och delägare i ett socialt företag får du både anställning och inflytande över ditt arbete.

"Förut blev jag trött när jag

gick till socialen.

Nu blir jag trött när jag jobbar.

Det känns bra."


Sahra


© Copyright. All Rights Reserved.

Vi är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar vilka deltar i verksamheten.


Företaget är demokratiskt. En medlem en röst!

Vi har mer än vinsten som intresse då vi också vill ha annan medlemsnytta!