gdpr
Från och med 25 Maj 2018 gäller nya regler om hur Shabelle behandlar och lagrar information om dig.

Den föregående lagen, PuL (Personuppgiftslagen) ersätts med EU:s GDPR (General Data Protection Regulation) vilket innebär att Shabelle måste informera dig om att vi registrerar och bearbetar personuppgifter om dig, som du också har rätt till att få se vad det är för uppgifter som har registrerat, hur och vad de används till, och om du vill ändrar vi felaktiga uppgifter, eller till och med tar bort, om det inte behövs med lagliggrund. Kontakta administrationen (de i föreningen du vet jobbar med avtalen och lönen) för att få insyn, korrigera eller få överflödig information borttagen alternativt mejla oss på shabelle.boras@gmail.com

Direktlänkar för dig som är:

 • Medlem
 • Anställd
 • Arbetstränande
 • RUT-Kund
 • Kund


 • Information till dig som är medlem i Shabelle Ekonomisk förening


  Vad används uppgifterna för?
 • För att säkerställa medlemmarnas identitet (att Shabelle inte bara hittar på ”fiktiva” medlemmar
 • De kan användas för framtida nyhetsbrev, vilket i så fall du skall kunna avböja.
 • Enligt lagen om ekonomisk förening måste det finnas en medlemsförteckning.

 • Vad är det för uppgifter?
 • För och efternamn
 • Postadress
 • När du betalade in din insats eller/och medlemsavgift
 • Hur mycket du totalt betalat in till föreningen
 • Telefonnummer (för att kunna kolla av att kallelser kommit ut i behörig ordning)

 • Dessa uppgifter, förutom telefonnummer behöver vi för att fullfölja avtalet om medlemskap i ekonomisk förening enligt svensk lag.

  Vi behåller dessa uppgifter i innevarande år (detta år), + 7 år till i bokföringen.

  Skulle du uppleva att Shabelle ekonomisk förening inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
  Vi önskar dock att du vänder dig till Shabelle först, det är viktigt att du som medlem ska känna dig trygg hos oss.

  Till toppen av sidan

  Dina personuppgifter som anställd i Shabelle Ekonomisk Förening.

  Vad används uppgifterna för?
 • Intern redovisning
 • Anställningsavtal
 • Rapportering till Skatteverket
 • Rapportering till Pensionsmyndighet
 • Rapportering till Arbetsförmedlingen
 • Utbetalning av lön

 • Vad som används och hur:
  I Anställningsavtalet behöver vi ha ditt för-och efternamn, personnummer, telefonnummer, folkbokföringsadress.
  Utöver behöver vi också uppgifter om ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, löneuppgifter, arbetstid, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, semester, kompledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak.
  (Behandling av personuppgifter som är känsliga, tex uppgifter om hälsa, används bara när det är nödvändigt och har stöd i lag.)
  Detta behöver vi för att kunna ingå i ett avtal med dig och fullfölja förpliktelser vi har mot myndigheter och svensk lag.
  Men det används också som underlag för din lön, inrapportering till pensionsmyndigheter, arbetsförmedlingen, skatteverket och interna rapporter.
  Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan Shabelle inte fullgöra anställningsavtalet med dig.

  Shabelle behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för oss att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningen upphör kommer de uppgifter som inte måste sparas enligt lag att raderas.

  Skulle du uppleva att Shabelle inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
  Vi önskar dock att du vänder dig till Shabelle först, det är viktigt att du som anställd ska känna dig trygg hos oss på Shabelle.

  Till toppen av sidan


  Dina personuppgifter som Praktiserande/Arbetstränande i Shabelle Ekonomisk Förening.

  Vad används uppgifterna för?
 • Intern redovisning
 • Rapportering till Arbetsförmedlingen

 • Vad som används och hur:
  I underlaget för din praktikplats/arbetsträningsplats behöver vi ha ditt för-och efternamn, personnummer, folkbokföringsadress.
  Utöver behöver vi också uppgifter om arbetstid, praktik/arbetsträningstid, rapporterad arbetstid, frånvaro och frånvaroorsak.
  (Behandling av personuppgifter som är känsliga, tex uppgifter om hälsa, används bara när det är nödvändigt och har stöd i lag.)
  Detta behöver vi för att kunna ingå i ett avtal med dig och fullfölja förpliktelser vi har mot myndigheter och svensk lag.
  Men det används också som underlag för inrapportering till arbetsförmedlingen och interna rapporter.
  Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan Shabelle inte fullgöra praktik/arbetsträningsplatsavtalet med dig.


  Shabelle behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för oss att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När praktiken/arbetsträningen upphör kommer de uppgifter som inte måste sparas enligt lag att raderas.

  Skulle du uppleva att Shabelle inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
  Vi önskar dock att du vänder dig till Shabelle först, det är viktigt att du som praktikant/arbetstränande ska känna dig trygg hos oss på Shabelle.

  Till toppen av sidan


  Information till dig som är RUT kund hos Shabelle Ekonomisk förening


  Vad används uppgifterna för?
 • För att kunna fullfölja avtalet med dig som kund
 • För att kunna rapportera in RUT-avdrag till skatteverket

 • Vad är det för uppgifter?
 • För och efternamn
 • Personnummer (för att kunna få RUT-avdrag)
 • Postadress

 • Dessa uppgifter behöver vi för att kunna fullfölja avtalet med dig som RUT-kund.

  Vi behåller dessa uppgifter i innevarande år (detta år), + 7 år till i bokföringen.

  Skulle du uppleva att Shabelle ekonomisk förening inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
  Vi önskar dock att du vänder dig till Shabelle först, det är viktigt att du som kund ska känna dig trygg hos oss.

  Till toppen av sidan


  Information till dig som är kund hos Shabelle Ekonomisk förening

  Vad används uppgifterna för?
 • För att kunna fullfölja avtalet med dig som kund
 • Vad är det för uppgifter?
 • För och efternamn
 • Postadress

 • Dessa uppgifter behöver vi för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund.

  Vi behåller dessa uppgifter i innevarande år (detta år), + 7 år till i bokföringen.

  Skulle du uppleva att Shabelle ekonomisk förening inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.
  Vi önskar dock att du vänder dig till Shabelle först, det är viktigt att du som kund ska känna dig trygg hos oss.

  Till toppen av sidan

  Du kan även använda detta kontaktformulär vid frågor.

  Med vänliga hälsningar Shabelle

   
   
   
   


  © Copyright. All Rights Reserved.

  Vi är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar vilka deltar i verksamheten.


  Företaget är demokratiskt. En medlem en röst!

  Vi har mer än vinsten som intresse då vi också vill ha annan medlemsnytta!