Guldkanten

Vi har en god sammanhållning

och trivs på jobbet.


Välkommen att anlita sociala företagare!

Guldkanten

Det första steget till en ljusare framtid och ett bättre socialt liv


I Borås finns det ett antal s.k. sociala företag och Guldkanten, på Kvarngatan 20, var det första. Det startade 2010 som ett EU-projekt och bedriver verksamhet inom restaurang och catering. Varje dag serverar man svensk husmanskost samt någon kulinarisk utländsk rätt.


Man producerar c:a 150 portioner varje dag fördelat mellan catering och restaurang. Återkommande beställningar får man på smörgåstårtor, vanliga tårtor, smörgåsar, landgångar, kakor med mera.


Guldkanten drivs som en ideell förening med syfte att hjälpa de som befinner sig långt från arbetsmarknaden att finna ett arbete. Det är både svenskar och invandrare som arbetar i den dagliga verksamheten. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Borås Stad och Coompanion är sedan starten aktiva och samarbetspartners. Nu får vi  stöd i coachande administration av Musketörerna och av ideella krafter när det gäller bla. stryrelsearbetet.


– Det är den svagaste gruppen i samhället som arbetar här, säger restaurangchef Nerima Muratspahic. Flera har invandrarbakgrund, är analfabeter och lider av något funktionshinder. Vi fungerar som en skola samtidigt som vi skall generera vinst. Vinsten gör att vi kan ansätlla fler och investera i föreningen. En ambition är ju att vi på sikt skall ha möjlighet att erbjuda fler anställning i vår verksamhet. Idag är vi 10 anställda samt några praktikanter. Återkommande använder vi oss av OCN-metoden (Open College Network) för att validera och bevisa lärande, kunskaper och kompetenser. Detta för att förbättra möjligheten för ett vanligt arbete utanför Guldkanten.


Guldkanten bidrar till att bryta ensamhet och isolering. De erbjuder vägledning, stöd och en bra arbetsmiljö för att skapa ökad kunskap och starkare självförtroende.


– Vårt mål är att ta emot och utbilda människor som har något funktionshinder. För att tillsammans med våra samarbetspartners hitta ett arbete utanför Guldkanten. Vi trivs på jobbet och jag önskar att fler liknade verksamheter startar, avslutar restaurangchef Nerima Muratspahic.


© Copyright. All Rights Reserved.

Vi är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar vilka deltar i verksamheten.


Företaget är demokratiskt. En medlem en röst!

Vi har mer än vinsten som intresse då vi också vill ha annan medlemsnytta!