Sociala företag


Sociala företag

Integrerar människor som står långt ifrån arbetsmarkanden


Sociala företag bedrivs oftast som ekonomisk eller ideell förening och syftet är framförallt att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialt företagande är alltså inte en särskild företagsform utan företag med ett särskilt syfte.


På Tillväxtverkets webbsida Sofisam.se finns en definition som säger att;

"Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet"(producerar och säljer varor och/eller tjänster):

med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle


som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt


som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknade verksamheter


som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.© Copyright. All Rights Reserved.

Vi är ett kooperativ som ägs av sina medlemmar vilka deltar i verksamheten.


Företaget är demokratiskt. En medlem en röst!

Vi har mer än vinsten som intresse då vi också vill ha annan medlemsnytta!