Sociala företag

.Sjuhärads Musketörerna

Sociala företag i samverkan


I denna gemensamma organisation samverkar sociala företagare och tar del av riktade utbildnings- och informationsinsatser samt stärkta nätverk. Insatserna är öppna för alla sociala företag och kan ses som en hjälp till självhjälp. Tillsammans bygger företagarna kunskap inom respektive profession, ekonomi eller det svenska språket. Allt för att göra varje person delaktig och skapa insikt om att var och en kan påverka sin egen situation i ett socialt företag.


Ur samhällssynpunkt finns fördelar med att anlita ett socialt företag eller ett företag som på motsvarande vis inkluderar personer med funktionsnedsättning i arbetet. 

Konsten är att leverera en vara eller tjänst av hög kvalité med god service och bemötande samt att hela tiden arbeta med livskvalitet som ett starkt ledord och verktyg för varje individ.

"Förut blev jag trött när jag

gick till socialen.

Nu blir jag trött när jag jobbar.

Det känns bra."

Sahra

Sociala företag


Integrerar människor som står långt ifrån arbetsmarkanden.


Sociala företag bedrivs oftast som ekonomisk eller ideell förening och syftet är framförallt att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Socialt företagande är alltså inte en särskild företagsform utan företag med ett särskilt syfte.


På Tillväxtverkets webbsida Sofisam.se finns en definition som säger att;

"Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle


  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt


  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknade verksamheter


  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.


Galleri


Sociala företag


  • Shabelle - Hushållsnära tjänster,
  • Företag & Privat
  • Restaurang Guldkanten - Catering, Luncher & hembakat
  • Arbetsglädjen - Montering, Packning & Limning
  • Idésömnad i Borås - Syr allt, Företag & Privat
  • Stjärnorna - Hushållsnära tjänster, Företag & Privat